1303 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کشاورزی و اصلاح نباتات
1313 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
1309 -آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
1302– مهندسی کشاورزی آبیاری زهکشی  منابع آب
1302– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی آبیاری زهکشی منابع آب با آزمون آزمایشی آنلاین
1142 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مدیریت
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مدیریت
  • پشتیبانی
  • پیگیری سفارش

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
محصولات مرتبط
محصولات برتر هفته
تبلیغات
1302 - آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی کشاورزی آب
برای خرید پس از کلیک روی دکمه خرید کالا و تکمیل فرم سفارش ،از قسمت خرید انلاین سایت اقدام به پرداخت وجه محصول مورد نظر نمایید. لازم به ذکر است در هنگام وارد نمودن رمز های خود در صفحه بانک حتما از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید
قیمت : 320,000 تومان
خرید پستی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کشاورزی آب

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری آب (آبیاری ، سازه های آبی و منابع آب) کد 1302

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

نظریه مجموعه ها ، مفهوم تابع، حد و پیوستگی، مشتق

ریاضیات

مفاهیم و خواص سیالات ، لزجت سیالات نیوتنی وغیر نیوتنی،قانون لزجت نیوتن،

لزجت سینماتیک ،حرکت یک صفحه روی سیال، حرکت یک صفحه بین دو سیال،سطح شیبدار،

خواص سیالات،کشش سطحی و خاصیت مویینگی

هیدرولیک و انهار

 

 

تعاریف مهم زهکشی، اهمیت و لزوم زهکشی، فواید زهکشی، مزایای زهکشی، منشا زهاب انواع

زهکش و اجزای آن، زهکشی و قابلیت اراضی، روابط آب و خاک و گیاه، فیزیک آب و خاک، اجزای خاک و

روابط بین آنها، پتانسیل اب خاک، منحنی مشخصه خاک، نفوذ پذیری، هدایت هیدرولیکی، شیمی آب خاک،

طبقه بندی خاک، طبقه بندی آب آبیاری، اثر اب خاک بر گیاه و خصوصیات فیزیکی خاک، اصول جریان در محیط

متخلخل، معادله دارسی، معادله پیوستگی، معادلات عمومی جریان در محیط اشباع و غیر اشباع

مهندسی زهکشی

 

 

 

 

کلیات و تعاریف، منابع آب آبیاری، ف روابط مهم آب و خاک و گیاه، جریان آب به داخل و در داخل خاک

سیستم های آبیاری

آب و خصوصیات آن، رطوبت خاک

رابطه آب، خاک و گیاه

بارندگي – روان آب

هیدرولوژی

معرفی مقدماتی و منشا خاک – بافت خاک های ریزدانه و درشت دانه – حدود اتربرگ – روابط وزنی – حجمی تراکم

مکانیک خاک

سد و نیروهای وارد بر آن، طراحی کانال

ساختمانهای انتقال و توزیع آب

بارندگي ، روان آب ، آب هاي زير زميني ، (تخلخل –لايه هاي ناپايدار - مشخصات آنها)

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و

زیرزمینی

مفاهیم – تعاریف – نمودار – منحنی – توزیع فراوانی – شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی

آمار و احتمالات

قوانین توزیع عادلانه آب، مالکیت عمومی آب، آبهای زیرزمینی، آئین نامه تشکیل هیات های سه و پنج نفری

مدیریت منابع آب

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

کاربردهای مشتق، انتگرال و کاربردهای انتگرال

ریاضیات

استاتیک سیالات ، سیال ساکن،فشار،مانومتر،محاسبه نیروی وارد رسطوح تخت و مورب،مرکز فشار،

نیروی هیدروستاتیکی عمودی وارد به طرح افقی و عمودی،اجسام غوطه ور و شناور،حرکت با شتاب خطی و

یکنواخت، حرکت چرخشی سینماتیک سیالات، میدان سرعت،جریان های یک دو وسه بعدی،

خط جریان ،شتاب ذره جریان ،جریان یکنواخت و غیر یکنواخت ،جریان ارام ومتلاطم،جریانات پایدارو ناپایدار،

جریان چرخشی و غیر چرخشی،دبی جریان،معادلات پیوستگی ،معادله اویلر ، معادله برنولی ،

معادله مومنتم ،توان، انالیرز ابعادی و تشابه، اصل همگنی ابعادی،ابعاد اصلی،ابعاد تشابه هیدرولیکی،

تشابه دینامیکی،آنالیز ابعادی گروه های بی بعد مهم در مکانیک سیالات

هیدرولیک و انهار

 

 

 

 

 

 

بهسازی خاک، بیلان آب، بیلان املاح، شستشو و آبشویی،طراحی زهکش های زیرزمینی،ضریب زهکشی،

قطر لوله زهکش،عمق لوله زهکش، فاصله زهکش ها، معادلات شرایط ماندگار، معادلات شرایط ناماندگار،

جانمایی شبکه زهکشی، طراحی فیلتر، بار وارده به لوله زهکش

مهندسی زهکشی

 

 

راندمان های آبیاری ، انتقال آب آبیاری، آب مصرفی گیاهان ، اندازه گیری جریان آب، کیفیت آب آبیاری

سیستم های آبیاری

حرکت آب در خاک، نقش آب در گیاهان

رابطه آب، خاک و گیاه

برآورد رواناب ، هيدروگراف

هیدرولوژی

آب در خاک – تنش مؤثر و تراوش

مکانیک خاک

سازه های انتقال آب، بخش اول: ناوها Bench flume ، سیفون معکوس (Inverted siphon) ،

آب گذر جاده، شیب شکن، تندآب ها، سر ریز اوجی (ogee)

ساختمانهای انتقال و توزیع آب

 

برآورد رواناب ، هيدروگراف ، كاربردهاي جرياني آب زيرزميني

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و

زیرزمینی

قوانین شمارش – احتمالات – امید ریاضی – توزیع دو جمله ای

آمار و احتمالات

آبهای سطحی، وظایف و اختیارات، جبران خسارات، آئین نامه نحوه صدور پروانه،

مفاد آئیننامه و نحوه اجرای قانون آب زراعی

مدیریت منابع آب

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

ماتریس و دترمینان توابع چند متغیره

ریاضیات

جریان در لوله ها: جریان آرام و متلاطم،تغییرات فشار ، تغییرات تنش برشی ، تغییرات سرعت در یک لوله ،

معادله پوازی ، معادله دارسی ویزباخ،قانون بقای انرژی در لوله ها،ضرایب تصحیح انرژی،

سیستم های چند لوله ای،خط تراز هیدرولیکی و انرژی

هیدرولیک کانال های روباز:طبقه بندی انواع جریان در لوله ها؛

جریان پایا وناپایا؛جریان یکنواخت و غیر یکنواخت،ویژگی هندسی مقاطع جریان،توزیع سرعت و فشار در کانال،

معادلت حاکم بر حرکت سیال در مجاری روباز

هیدرولیک و انهار

 

 

 

 

 

طراحی زهکش های روباز، ضریب زهکشی، ضریب زهکشی در اراضی شیبدار، ضریب زهکشی

در اراضی مسطح، طراحی کانال زهکشی، ضریب زبری، مقطع زهکش، عمق آزاد تغییر مسیر کانال زهکشی،

حداقل سرعت مجاز، حداکثر سرعت مجاز،نگهداری شبکه زهکشی، ماشین الات زهکشی،

نگهداری زهکش های زیرزمینی و روباز، مسائل اقتصادی

مهندسی زهکشی

 

 

 

طراحی سیستم های آبیاری سطحی

سیستم های آبیاری

سیستم ریشه در گیاهان، جذب آب و مواد غذایی

رابطه آب، خاک و گیاه

تبخير و تعرق ، هيدرومتري ، خصوصيات هيدروگراف ، حوزه آبريز

هیدرولوژی

نشت تحکیم و الاستیک

مکانیک خاک

پرش هیدرولیکی و حوضچه آرامش ، حوضچه ترسیب ، آبگیرها

ساختمانهای انتقال و توزیع آب

هيدرولوژي آماري ، رسوب سنجي ، روند يابي سيل ، هيدروليك چاه و بهره برداري از آبهاي زير زميني

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و

زیرزمینی

توزیع های نرمال – پواسن – توزیع t – نمونه گیری – فاصله اطمینان

آمار و احتمالات

کلیاتی در مورد مدیریت منابع آّب، سیستم های زهکشی، ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاههای مخالف و .....

مدیریت منابع آب

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

بسط نیوتون، معادلات دیفرانسیل ، تبدیل، ترکیب، ترتیب

ریاضیات

جریان یکنواخت در کانال های باز، معادله شزی معادله مانینگ،بهترین مقطع هیدرولیکی، تعیین ضریب زبری ،

زبری معادل و روش های محاسبه ان اصل انرژی در کانال های روباز، معادله انرژی ،انرژی مخصوص،جریان بحرانی،

تحلیل جریان ناشی از برامدگی و تنگنای موضعی،جهش آبی،جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب،

هیدرولیک و انهار

 

 

آزمایش های زهکشی، رطوبت خاک نفوذپذیری، هدایت هیدرولیکی، روش های ازمایشی و صحرایی

تعیین هدایت هیدرولیکی، تعیین تخلخل موثر، تعیین ضریب عکس العمل یا ذخیره، مسائل خاص،

چاه زهکش، زهکشی در اراضی شیبدار، زهکش های لانه موشی

مهندسی زهکشی

 

 

طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

سیستم های آبیاری

تبخیر و تعرق و نیاز آبی، تنش های گیاهی و مقاومت به خشکی

رابطه آب، خاک و گیاه

هيدرولوژي آماري ، رسوب سنجي ، روند يابي سيل

هیدرولوژی

مقاومت برش – پایداری شیروانی – فشار افقی خاک

مکانیک خاک

سازه های اندازه گیری جریان ، تبدیل

ساختمانهای انتقال و توزیع آب

هيدرولوژي آماري ، رسوب سنجي ، روند يابي سيل

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و

زیرزمینی

مربع کای – توزیع F – تجزیه همبستگی و رگرسیون – تجزیه واریانس

آمار و احتمالات

مدیریت منابع آب، شبیه سازی و بهینه سازی، روش های حل، ابزار برنامه ریزی، آمار و اطلاعات در برنامه ریزی

مدیریت منابع آب

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کشاورزی آب
قیمت : 320,000 تومان
خرید پستی
unr unisocial