1305 - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1305– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی با آزمون آزمایشی آنلاین
1308 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی کشاورزی - علوم خاک
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی کشاورزی علوم خاک
1313 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
1309 -آزمون آزمایشی آنلاین مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
50240 - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی ( ارشد آزاد )
50240 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی با آزمون آزمایشی آنلاین
  • پشتیبانی
  • پیگیری سفارش

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
محصولات مرتبط
محصولات برتر هفته
تبلیغات
1305 - آزمون آزمایشی آنلاین مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
برای خرید پس از کلیک روی دکمه خرید کالا و تکمیل فرم سفارش ،از قسمت خرید انلاین سایت اقدام به پرداخت وجه محصول مورد نظر نمایید. لازم به ذکر است در هنگام وارد نمودن رمز های خود در صفحه بانک حتما از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید
قیمت : 320,000 تومان
خرید پستی
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی علوم باغبانی

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری علوم باغبانی کد 1305

 

فهرست مطالب

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

مناطق تولید میوه، مرحله رویشی درختان میوه ،گرده افشانی درختان میوه ،

تشکیل و رشد میوه ، شناسایی اندامهاي مختلف درختان میوه.

میوه کاری

 

گیاهشناسی: فیزیولوژي سلولهاي گیاهی بافتهاي گیاهی ساختمان اندامهاي گیاهی

خاکشناسی: مفاهیم و تعریف خاک – تشکیل و طبقه بندی خاک – فاکتورهای خاک زی – هوازدگی

خاکشناسی و گیاهشناسی

 

ازدیاد جنسی- ساختمان بذر – انواع رکود و نحوه برطرف کردن آن – جوانه زدن و قوه نامیه

ازدیاد نباتات

فیزیولوژي پس از برداشت: تنفس ، طبقه بندي محصولات بر اساس الگوي تنفسی ، عوامل موثر در

شدت تنفسی محصولات ، اندازه محصول ، دماي محیط ، ترکیب هوا ، رطوبت نسبی مراحل تشکیل ،

رشد نمو و رسیدن میوه و تغییرات مهم سن بلوغ و رسیدن میوه ها

- ترکیبات شیمیایی محصولات باغبانی و تغییرات آنها در خلال رسیدن و پس از برداشت

( آب ، املاح ، کربوهیدراتها ، قندها ، نشاسته ، ترکیبات پکتیکی ،)

فیزیولوژي گیاهی: سلولهاي گیاهی : اندازه ، شکل – تقسیم – اندامهاي سلول، فتوسنتز – عوامل موثر بر فتوسنتز

فیزیولوژی گیاهی و

پس از برداشت

 

 

 

 

رشد و نمو گیاه،اصلاح نباتات،طبقه بندي ، تولید بذر، عوامل محیطی-مدیریت خاك-آبیاري تناوب-

کنترل بیماریهاو حشرات-مقاوم سازي-کود دهی، کاشت و نشاء در فضاي آزاد، برداشت –

انبار-عملیات پس از برداشت تاسیسات باغبانی،گلخانه ها-شاسی هاي سرد و گرم،دما-نور-آبیاري-

خاك-کوددهی-عناصر غذایی،هورمونهاي تنظیم کننده رشد،موتاسیون،پلی پلوئیدي،بیماریهاي گیاهی،

ازدیاد گیاهی : ازدیاد گیاهی به روش جنسی- ازدیاد گیاهی به روش غیر جنسی

سبزی کاری و گلکاری

 

 

 

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

سالآوري و تنگ گل و میوه، روشهاي ازیاد درختان میوه ، شناسایی برخی از پایه هاي درختان میوه،

مطالعه شرایط محیطی قبل ا احداث باغ.

میوه کاری

 

گیاهشناسی: ساختمان اولیه ساقه ساختمان ثانویه ریشه ساختمان ثانویه ساقه

خاکشناسی: سنگ ها و کانی های تشکیل دهنده خاک – عناصر موجود در پوسته زمین و خاک – خوص فیزیکی خاک

خاکشناسی و گیاهشناسی

 

انبارداري بذر – ازدیاد از طریق هاگ – ویژگیهاي تکثیر رویشی – شیمر و انواع آن – آپومیکسی

ازدیاد نباتات

فیزیولوژي پس از برداشت : تاثیر عوامل قبل از برداشت در کیفیت محصول ( دما ، روشنایی رطوبت ،

عناصر پر مصرف و کم مصرف ) ، تعیین کیفیت و شاخص هاي برداشت ، عملیات آماده سازي محصول ،

بسته بندي و حمل و نقل محصول ، عملیات بعد از برداشت – حمل و نقل گلهاي بریده

فیزیولوژي گیاهی: تنفس،آب- جذب آب – صعود – تعرق – روابط آب درونی گیاه – انتقال مواد محول ،

نور – فتوپریود- فیتوکروم- ساعت بیولوژیکی - القا گلدهی کنترل فتوپریودي گلدهی – اثرات نورهاي مصنوعی ،

آنزیمها: جوانه زدن ، رکود ، کنترل رشد

فیزیولوژی گیاهی و

پس از برداشت

 

 

 

 

مارچوبه،لوبیاها،کل ها،هویج،کرفس ،ذرت شیرین ،آرتیشو،ریواس،قارچ ها Araceae , Araliaceae

, Apocynaceae , araucaria , acanthaceae , asteraceae , balsaminaceae

, begoniaceae , bromeliaceae , ، canaceae , Capri foliaceae , celos teraceae

, cruciferaceae , comliaceae , cycadaceae , compoiteae, آماریلیداسه،

تیره نیلوفر آبی ، تیره خشخاش

سبزی کاری و گلکاری

 

 

 

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل - مجموع آزمون اول و دوم)

 

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

عملیات احداث باغات میوه، شناسایی گونه هاي درختان میوه ( معتدله-گرمسیري و نیمه گرمسیري-میوه ریز ) ،

عملیات زارعی : هرس ، کاربرد هورمونها و تنظیم کننده هاي رشد ، رسیدن محصول و برداشت

میوه کاری

 

گیاهشناسی: ساختار تشریحی برگ ساختمان گل

خاکشناسی: شیمی خاک – فرآیندهای تبادل کاتیونی و آنیونی – واکنش خاک –

هدایت الکتریکی – مواد آلی – رنگ و خاک

خاکشناسی و گیاهشناسی

 

 

قلمه و انواع آن – ریشه‌زایی قلمه و عوامل موثر بر آن – کاربرد هورمون – خوابانیدن و انواع آن

ازدیاد نباتات

فیزیولوژي پس از برداشت : انبار و سردخانه ها ، تعیین و تشخیص نحوه نگهداري محصول ،

بیماریها و ناهنجاریهاي فیزیولوژیکی مح صولات ، تنظیم کننده هاي رشدگیاهی

فیزیولوژي گیاهی : عناصر مورد نیاز گیاه : نقش – جذب – انتقال – تثبیت ازت ،

هورمونهاي گیاهی – کنترل رشد توسط هورمونها ، کنترل – هورمونی، توزیع مواد غذایی در گیاه ، آنزیم ها

فیزیولوژی گیاهی و

پس از برداشت

 

 

خیار،سبزیهاي برگی،طالبی،پیاز،نخودفرنگی،گوجه فرنگی،سیر،بامیه،لوبیاها،پیازچه،تره فرنگی،

Convulvulaceae , cornaceae , caryophyllaceae , comelinaceae , campanulaceae

, ericaceae , ephor biaceae , flices , geraminaceae , gesneriaceae , iridaceae ,

liliaceae , labiatae , leguminasa , lobeliaceae , چمن، گیاهان چوبی، پیچهاي زینتی

سبزی کاری و گلکاری

 

 

 

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

اندازه گیري عملکرد ، فیزیولوژي پس از برداشت، انبارداري و ارزش غذایی میوه ها،

رکود و مقاومت گیاهان ، عوامل محدود کننده

میوه کاری

 

گیاهشناسی: مورفولوژي ریشه، ساقه و برگ مورفولوژي گل و تنوع آن

خاکشناسی: انرژی آب در خاک – روابط آب و خاک و گیاه – فرسایش

خاکشناسی و گیاهشناسی

 

پیوند و انواع آن – گیرایی و عوامل موثر بر آن – سازگاري پایه و پیوندك – جداسازي (پیاز، کورم و ...) –

تقسیم (تقسیم بوته، ریزوم و ...) – ریزازدیادي

ازدیاد نباتات

 

فیزیولوژي پس از برداشت : انواع انبارها ، روشهاي تشخیص و اندازه گیري کیفیت محصول ،

اتیلن و رابطه آن با رسیدن میوه ، کیفیت محصولات کشاورزي و عوامل موثربر آن و روشهاي حفظ کیفیت ،

رساندن مصنوعی میوه ها

فیزیولوژي گیاهی : نمو رویشی – عوامل موثر بر نمو رویشی ، نموزایشی –

عوامل موثر بر نموزایشی ، ریزش اندامهاي گیاهی – پیري ، حرکات سریع گیاهی ، محافظت ازگیاه

فیزیولوژی گیاهی و

پس از برداشت

 

 

 

فلفل،سیب زمینی،محصولات ریشه اي،اسفناج،سیب زمینی هندوانه،بادمجان،اسفناج،کدو،تربچه ،

Malvaceae , marantaceae , maraceae , musaceae , narsicus , oleaceae , orchidaceae ,

palmae , piperaceae , primulaceae , ranunculaceae , solanaceae , succulents ,

saxifragaceae , violaceae , verbenaceae , vitaceae , ، تیره گل کاغذي ، رزاسه

سبزی کاری و گلکاری

 

 

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل - مجموع آزمون چهارم و پنجم)

 

آزمون هفتم (جامع)

آزمون هشتم (جامع)


 
 
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي کارشناسي ارشد سراسري مهندسی علوم باغبانی
قیمت : 320,000 تومان
خرید پستی
unr unisocial